نصرالله کسرائیان

نصرالله کسرائیان

نصرالله کسرائیان عکاس و مترجم در صفحه‌نو از تجربیات خود در عکاسی به‌ویژه عکاسی مستند سخن می‌گوید. او که پدر عکاسی قوم‌نگارانه‌ی ایران نام گرفته است در این دوره‌ی آموزشی درباره‌ی تأثیر جهان‌بینی عکاس بر کارش، پژوهش در عکاسی، عکاسی قوم‌نگارانه و مردم‌شناسی فرهنگی، چگونگی حفظ استقلال عکاس در کارش و اخلاق در عکاسی نکات موثری را بیان می‌کند. 

سفارش کار به خود، چگونگی مواجهه با موضوع و جلب اعتماد سوژه، ویژگی‌های یک عکس خوب، زمان و زاویه‌ی مناسب برای عکاسی، عکاسی با ساده‌ترین امکانات، آداب سفر برای عکاسی و... از دیگر درس‌های آموزشیِ این دوره است. 

admin